Informatie

Deze categorie bevat het Informatiebulletin, maar ook verschillende aanmeld- en incassoformulieren.

Dit bulletin bevat alle informatie voor aankomende nieuwe leden over ckv Sparta.
Tevens zijn er in dit bulletin alle benodigde formulieren te vinden waaronder het aanmeldformulier en diverse incassoformulieren.

Met dit formulier kun je je aanmelden als lid. Ook kun je met dit formulier om meer gerichte informatie betreffende onze vereniging vragen.
Vul het digitale formulier in, sla het op en verstuur het per e-mail.

Aanmeld- en incassoformulier voor de Club van 50.

Aanmeldformulier voor de Euroclub.

Machtigingsformulier voor het innen van de contributie.