Contributie

Seizoen 2017 / 2018

Tarieven vanaf: 1 juli 2017

 
per maand
per kwartaal
per jaar
bond
per jaar
shirt
per jaar
Senioren vanaf 19 jaar
22,27
67,00
268,00
36,00
7,50
Junioren 16 t/m 18 jaar
19,42
58,50
233,00
29,00
7,50
Aspiranten 12 t/m 15 jaar
17,15
51,50
206,00
22,00
7,50
Pupillen 6 t/m 11 jaar
14,81
44,50
177,50
18,50
7,50
Midweek vanaf 19 jaar
15,35
46,00
184,00
36,00
7,50
SpartaKids 3 t/m 5 jaar
7,26
22,00
88,00
11,50
 
Trainingsleden
9,61
29,00
115,50
   
Niet spelend
4,50
13,50
54,00
   

Vanaf het derde lid uit één gezin betaal je de helft van de contributie van de betreffende categorie met een minimum van € 4,50. De twee duurste betalen het volledige contributiebedrag.

De contributie dient bij vooruitbetaling te worden voldaan per kwartaal. Het IBAN rekeningnummer van Sparta is NL81 INGB 0003 4181 03 (automatische incasso is ook mogelijk, zie incassoformulier contributie).

De bondskosten zullen tegelijkertijd met de jaarlijkse shirtbijdrage, aan het begin van elk seizoen worden geïnd (dit kan contant of per automatische incasso (te verkrijgen bij de Startdag)).

LET OP: De incasso van de contributie vindt plaats op de volgende data:

Begin september 2017 termijn 1 contributie
Begin oktober 2017 bondskosten + shirtgeld
Begin november 2017 termijn 2 contributie
Begin februari 2018 termijn 3 contributie
Begin mei 2018 termijn 4 contributie

In verband met de vakantieperiode en mutaties van het ledenbestand is de eerste incasso termijn begin september (en niet begin juli).