KNKV app vervangt Sportlink app

BELANGRIJK!! De KNKV heeft een nieuwe app ontwikkeld en deze gaat de Sportlinked app vervangen.

We vragen iedereen die de Sportlinked app op zijn/haar mobiel heeft staan deze voor het begin van de competitie (2 september 2017) te vervangen door de KNKV Wedstrijdzaken app, zodat je dan weer over de juiste informatie kan beschikken en de coaches de digitale wedstrijdformulieren (DWF) op een goede manier kunnen gebruiken.

Lees daarom onderstaande tekst goed en download de nieuwe app op je mobiel!


Sinds vanmiddag staat in de Play Store (Android) en de App Store (iOS) de KNKV Wedstrijdzaken app. Deze app is de opvolger van de Sportlinked app, die vanaf heden ook niet meer functioneert. Het kan zijn dat nog niet elke gebruiker de nieuwe app kan vinden, probeer het dan later nogmaals. Bij beide aanbieders wordt e.e.a. gefaseerd beschikbaar gesteld. Het is dus noodzakelijk dat uw coaches en scheidsrechters de nieuwe app downloaden voor aanvang van de competitie.

Inloggen kan met dezelfde gegevens als in de Sportlinked app. Voorwaarde is wel dat dit mailadres gelijk is aan de lidgegevens in Sportlink Club. Indien dit niet gelijk is, kunnen wij dit niet aanpassen. Dit moet altijd via de vereniging lopen.

De werking van de app is verder ongewijzigd gebleven, wel is het natuurlijk zo dat spelers in Sportlink Club wel aan teams gekoppeld moeten zijn. Voor externe coaches is nog altijd van toepassing dat die aangemeld moeten worden via het formulier: http://www.knkv.nl/competitie/digitaal-wedstrijd-formulier/ 

 

**  AANVULLING  **

Invullen van het DWF

Op de competitiebijeenkomsten in augustus & september 2016 is als een van de grootste verbeterpunten door de verenigingen aangedragen om het proces rondom de opgaven voor competities te vereenvoudigen. De zogenaamde A2-formulieren kosten de verenigingen nu veel tijd, terwijl veel gegevens al in Sportlink zitten. Op dit moment zijn we ook bezig om dit in Sportlink Club mogelijk te maken. De bedoeling is om dan ook via het DWF te achterhalen in welke ploegen opgegeven spelers hebben gespeeld in voorgaande competities, zodat daarmee de puntenscore berekend kan worden.

Er zit echter één addertje, of beter gezegd, adder onder het gras. Verenigingen zijn “slordig” in het gebruik van het DWF. In het breedtekorfbal zijn ruim 25.000 wedstrijden gespeeld in de zaal. Per wedstrijd zijn er natuurlijk altijd twee teams. Dat betreft ruim 50.000 teams die in actie zijn gekomen. Hiervan heeft ruim 60% geen mutatie doorgevoerd in de opstelling zoals die in Sportlink Club ingevoerd is bij een team. Dat kan natuurlijk in een aantal gevallen kloppen, maar wij geloven niet dat dit in deze mate klopt. Van alle spelende leden van het KNKV is er daarnaast bijna 20% die niet in een team in actie is gekomen.

We wilden met de opgaven voor de voorjaarscompetitie van 2018, welke uiterlijk 15 januari 2018 binnen moeten zijn, starten met het opgeven via Sportlink Club. Voor de puntenscoreberekening gebruiken we daarbij altijd de speelhistorie van 3 competities, waaronder dan de huidige veldcompetitie. Het is dus cruciaal dat vanaf nu het DWF correct wordt ingevuld. Minimaal moeten de spelers waarmee de wedstrijd wordt begonnen ook op het DWF als basis worden ingevoerd. Op basis van de statistieken van de zaalcompetitie vinden we het niet verantwoord om de opgaven met Sportlink Club te gaan doen op dit moment.