Informatie

Deze categorie bevat het Informatiebulletin, maar ook verschillende aanmeld- en incassoformulieren.

Dit bulletin bevat alle informatie voor aankomende nieuwe leden over ckv Sparta.
Tevens zijn er in dit bulletin alle benodigde formulieren te vinden waaronder het aanmeldformulier en diverse incassoformulieren.

Aanmeld- en incassoformulier voor de Club van 50.

Aanmeldformulier voor de Euroclub.

Machtigingsformulier voor het innen van de contributie.